Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Zhongshan Jingye Electric Co., Ltd.” ýokary hilli akwarium enjamlaryny öndüriji. Akwarium enjamlary pudagynda ilkinji bäşligiň hataryna girýäris.

Iň ýokary derejeli akwarium enjamlaryny bermäge bagyşlanan öňdebaryjy gözleg we önümçilik, satuw kärhanasy bar.Giňişleýin we ylmy önümçilik we hil ulgamy bilen akwarium höwesjeňleriniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin önümleriň köp görnüşini buýsanç bilen hödürleýäris.

HABARLAR

Suwasty nasoslar nähili işleýär?

Suwasty nasoslar nähili işleýär?

Suwasty nasoslar oba hojalygy, magdançylyk, gurluşyk we şäher suw üpjünçiligi ýaly dürli pudaklaryň möhüm bölegi bolup durýar.Olar ...

2023.8.26-da tomusky toparymyzy gurmak çärelerimiz
Tomus toparymyzy gurmak çärelerimiz. Zhongshan Jingye Electric Co., Ltd.-iň jogapkär adamy hökmünde, topar gurluşygynyň bardygyny gaty gowy bilýärin ...
Zhongshan Jingye Electric
"Zhongshan Jingye Electric Co., Ltd.", Hytaýyň Zhongshan şäherinde ýerleşýän ýokary hilli elektrik enjamlaryny öndüriji.Berk ...